Cyklojízda Ride for women: na začátku července vyrazili lékaři z norského hlavního města, aby cyklojízdou upozornili na možnost prevence karcinomu děložního hrdla. Jejich cesta vedla přes Prahu, kdy peloton poté pokračoval dále do Vídně. V Praze se k lékařům v cyklistickém připojili také gynekologové v Čech, členové pacientských organizací, zdravotní sestry nebo zaměstnanci firmy ROCHE, která aktivitu finančně podpořila. MUDr. Anna Germanová, onkogynekoložka z Všeobecné fakultní nemocnice, připomíná: “Má význam očkovat i ženy, které již žijí sexuálním životem, neboť i u nich očkování proti HPV významně snižuje riziko přednádorových stavů a rakoviny děložního hrdla.” “Pokud jsou tyto změny nalezeny, pak je jedinou možností provedení konizace, tzn. zkrácení děložního hrdla nebo dokonce odebrání dělohy. Vakcinace oproto tomu může zabránit infekci a tedy i vzniku přednádorových změn,” doplňuje Prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí lékař onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Záznam z cyklojízdy naleznete na tomto odkazu.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz