Milí přátelé, s radostí vás informujeme, že se nám edukační brožury daří rozesílat do ostatních onkogynekologických pracovišť po celé České republice,

po Zlíně a Vinohradech jsme obdrželi fotky také z Centra informací pro onkologické pacienty v Motole, z Fakultní nemocnice Ostrava a fakultní nemocnice Plzeň. Díky těmto materiálům získají pacientky informace například o paliativní péči, výživě nebo hereditárních onemocněních.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz