Pan doktor Lukáš Dostálek se zúčastnil listopadového onkogynekologického kongresu ve Vídni, kde přednášel svým kolegům, kteří se do Rakouska sjeli letos z 95 zemí. MUDr. Dostálek vysvětluje, v čem spočívala studie, kterou prezentoval, a v čem jsou její výsledky přínosné pro pacientky s nádorem děložního hrdla.

“Na kongresu ESGO ve Vídni jsem přednesl přednášku týkající se detekce sentinelové uzliny u velkých nádorů děložního čípku. Studie byla svým provedením unikátní a prokázala, že je možné, při splnění technických předpokladů, užít metodu biopsie sentinelové uzliny i u tumorů větších než 2 cm. Jsou přitom zachovány stejné výsledky jako u nádorů menších. Metoda povede ke snížení radikality a zpřesnění diagnostiky u takto pokročilých nálezů. Sníží se tak počet komplikací léčby a zvýší se šance, že bude pacientce navržena ta správná, na míru šitá, terapie. Rovněž byl prezentován poster, který analyzoval soubor pacientek léčených na naší klinice. Data v něm uvedená dokázala, že není nutné kombinovat radikální operaci s radioterapií v takovém procentu pacientek, jako se tomu děje na jiných pracovištích. Je tak výrazně snížena míra komplikací, se kterou se musejí tyto pacientky v průběhu léčby vypořádat při zachování onkologické bezpečnosti.”


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz