Pan doktor Kestřánek z Hradecké fakultní nemocnice ukazuje svojí pacientce edukační letáky v tamním Onkogynekologickém centru. Jsme rádi, že materiály, které jsme připravili se špičkovými onkogynekology a nutricionisty, najdou uplatnění v celé České republice. Děkujeme!


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz