MUDr. Roman Kocián vysvětluje, co bylo obsahem jeho prezentace na největším onkogynekologickém kongresu ve Vídni. Dozvíte se, co pro pacientky znamená, když se léčí na pracovišti, kde probíhají klinické studie.

“Na konferenci Evropské onkogynekologické společnosti ve Vídni jsme s profesorem Cibulou pořádali setkání s kolegy, kteří s námi spolupracují na právě probíhající chirurgické studii SENTIX. Jedná se o akademickou studii, kterou připravilo a vede naše pracoviště a já se na výzkumu podílím jako hlavní investigátor.

SENTIX má ambice změnit dosavadní mezinárodní postupy v léčbě zhoubného nádoru děložního hrdla a potvrdit onkologickou bezpečnost méně radikální operační léčby (tzv. koncept první sentinelové, neboli strážné uzliny). Cílem studie je potvrdit, že je možné provádět v léčbě karcinomu děložního hrdla pouze odstranění malého množství uzlin namísto kompletního odstranění všech lymfatických uzlin v pánvi. Tato studie by měla změnit doporučené postupy v mezinárodním měřítku. Hlavní význam pro pacientky bude spočívat ve snížení výskytu některých komplikací, zejména lymfedému dolních končetin. Prezentoval jsem dosavadní výsledky a s kolegy z více než 37 evropských center jsme diskutovali další strategii. “


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz