V MEDICAL TRIBUNE vyšel článek o Nadačním fondu Hippokrates, kde prof. MUDr. David Cibula, CSc. popisuje aktivity, které jsme za půlroční existenci fondu mohli díky štědrým dárcům podpořit.

Protože si pozornosti dárců a přátel Fondu vážíme, uspořádali jsme v dubnu benefiční setkání u Číše vína jako poděkování za jejich přízeň. Jaké jsou vize Hippokrata? Více o tom, na co se letos zaměřujeme a jaké plány zrealizujeme naleznete zde:

zorganizoval jako poděkování svým dárcům benefiční večer U číše vína. Setkání se uskutečnilo v kapli Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pozvání na slavnostní večer přijal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, a přednosta Gynekologicko‑porodnické kliniky prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., který je předsedou správní rady fondu, vyzdvihl multidisciplinární spolupráci, díky níž se daří v Onkogynekologickém centru VFN poskytovat pacientkám péči na světové úrovni. „Mezi cíle nadačního fondu patří i podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků a podpora výzkumu v oblastech prevence, diagnostiky a léčby gynekologických zhoubných nádorů. Kvalitní klinický výzkum a mezinárodní spolupráce jsou dnes nezbytným předpokladem pro zvyšování kvality poskytované péče.“

Součástí programu byla přednáška doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., o péči o ženy s geneticky podmíněným rizikem zhoubných nádorů. Bylo představeno komplexní centrum o tyto ženy, které vzniklo ve Všeobecné fakultní nemocnici.

„Naším ambiciózním cílem je zlepšování úrovně a dostupnosti paliativní péče. Pracujeme na novém interaktivním portálu pro pacienty a jejich rodiny“, doplňuje MUDr. Anna Germanová, Ph.D., členka správní rady.

Na závěr večera se vydražila velkoformátová fotografie známého fotografa Herberta Slavíka, výtěžek z jejího prodeje putuje na nadační konto.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz