Pro některé z vás to může znít poněkud abstraktně a neumíte si pod tím představit konkrétní impakt pro pacientky. Jak se zvýší šance na uzdravení pro ženy se zhoubným gynekologickým nádorem tím, že jsou zařazeny do klinické studie?

Co znamená, když pracoviště akademicky pracuje, lékaři se vzdělávají a přednášejí na kongresech a publikují v mezinárodních časopisech? Pan doktor Lukáš Dostálek přibližuje, o jakých tématech přednášel na víkendové konferenci v Českých Budějovicích. Díky jeho detailnímu popisu nahlédnete do vědecké práce celého onkogynekologického týmu.

“V rámci 7. konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků jsem prezentoval 3 přednášky. První byla připravena ve spolupráci s dr. Patricií Pinto (Portugalsko) a sonografisty našeho onkogynekologického centra pod vedením docentky Daniely Fischerové. Týkala se parametrů implementace ultrazvuku do diagnostiky nádoru před léčbou v rámci terapie ovariálního karcinomu. Přesnější vyšetření pacientek před operací přispěje k individualizaci léčby tak, aby byly operovány pouze pacientky, pro které je tato metoda léčby nejvhodnější. Ty ostatní mohou být operace ušetřeny a může jim být nabídnuta jiná léčebná modalita.” Tato přednáška vyhrála cenu pro nejlepší příspěvek v rámci onkogynekologické sekce.

Druhá přednáška prezentovala možnosti operativy v podpažní jamce po neoadjuvantní chemoterapii u pacientek s karcinomem prsu. Byla připravena ve spolupráci s vedoucím naší mamologické sekce docentem Davidem Pavlištou a vypočítávala možnosti snížení radikality operace u pacientek v této situaci. V současnosti prováděná exenterace axily je operací, která je zatížená množstvím dlouhodobých komplikací, jež výrazně sníží kvalitu života nemocné pacientky. Nové operační postupy s nižší radikalitou jsou již vyvinuty a čekají pouze na uvedení do praxe.

Třetí přednáška zhodnotila náš retrospektivně shromážděný soubor pacientek s karcinomem děložního čípku. Tento soubor byl rozčleněn do kategorií podle velikosti nádoru a byly sledovány parametry detekce a falešné negativity sentinelové uzliny. Implementace tohoto postupu i u velkých nádorů umožní připravit pacientkám terapii na míru tak, aby nebyla kombinována radioterapie a radikální operace. Tato kombinace totiž přináší největší míru komplikací.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz