Profesor MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, popisuje, v čem spočívala jeho účast na Evropském onkogynekologickém kongresu ve Vídni.
“Téměř 1,5 roku pracovala mezinárodní skupina odborníků z několika oborů na přípravě nových doporučených postupů pro léčbu pacientek s karcinomem děložního hrdla. Na projektu se podílelo téměř 30 expertů z 12 zemí, oblast diagnostiky měla na starosti Doc. Fischerová z našeho centra a já jsem měl možnost skupinu vést. Na kongresu ESGO ve Vídni byly tyto postupy poprvé představeny odborné veřejnosti. Kromě jazykových mutací připravujeme i verzi určenou pro pacientky a pacientské organizace. Cílem doporučených postupů je sjednotit postupy v Evropě i jinde ve světě a zlepšit kvalitu poskytované péče. Objem vykonané práce dobře dokumentuje rozsah závěrečné zprávy, která čítá téměř 400 stran textu.”


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz