Sešli jsme se po roce na zahradě gynekologicko-porodnické kliniky na letním neformálním setkání pacientek a jejich blízkých s lékaři s sestřičkami. I přes veliké teplo se nás sešlo tolik, že nově příchozí si téměř neměli kam sednout, což nás velmi těší. Při dortu a limonádě se pacientky, jejich manželé a kamarádky vyptali pana docenta Nováka na správnou výživu při chemoterapii nebo pana doktora Kociána na další průběh léčby jejich onemocnění. Paní doktorka Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče využila setkání k sepsání otázek, které řeší pacientky se závažným onemocněním, ale nemají běžně prostor a odvahu je v ambulanci klást. Máme v plánu připravit na toto téma brožuru a rozeslat ji po celé České republice. Jsme rádi, že se tato letní akce stala tradicí a moc se těšíme na další setkání, třeba s vámi!


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz