Děkujeme, že jste si s námi dali první dubnové úterý Číši vína na oslavu lidské solidarity, dobroty a velkorysosti. V kapli na gynekologicko- porodnické klinice jsme děkovali dárcům a podporovatelům nadačního fondu Hippokrates.

Slavnostního setkání se zúčastnil rektor UK, prof. Tomáš Zima, ředitel VFN v Praze, prof. David Feltl a přednosta gyn-por kliniky prof. Alois Martan. Operní zpěvačka Dagmar Pecková a varhaník Pavel Svoboda potěšili přítomné překrásným emotivním zpěvem v doprovodu varhan, to vše bez nároku na honorář. Děkujeme také prof. Jiřímu Slámovi za zajímavé sdělení o HPV testaci a pacientce, slečně Denise Laubrové za srdečné poděkování onkogynekologickému týmu. Moc si vážíme veškeré podpory, díky které můžeme zvelebovat prostředí, kde se léčí onkogynekologické pacientky, i díky vám se jim stoná trochu snadněji.

Dovolte nám ještě jednou poděkovat za vaši účast na nadační Číši vína. Věříme, že si rádi připomenete krásnou atmosféru slavnostního večera a večer si u sklenky dobrého červeného pustíte záznam ze setkání na gynekologicko- porodnické klinice. Přidáváme také několik fotek a ještě jednou děkujeme všem, kteří jste se osobně zúčastnili a podpořili nás tak. Krásný den!


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz