Stories behind the hospital walls je unikátní projekt RNDr. Ivany Dostálové na podporu Nadačního fondu Hippokrates

Milí dárci a přátelé nadačního fondu Hippokrates, chceme vás nechat nahlédnout do Nadační kuchyně, abyste se již nyní mohli těšit na unikátní projekt, který bude představen na podzim. Paní doktorka Ivana Dostálová, členka správní rady NF, je sice původním povoláním vědkyně, zároveň ale maluje obrazy a fotí. V nemocnici se rozhodla zachytit při práci lékaře a sestry v onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v ambulancích, na stacionáři nebo na operačním sále. Díky jejím fotgrafiím se přenesete za zdi Apolináře a nasajete atmosféru, která může být jednou těžká a vyčerpávající nesmírnou dřinou, ale také nadějná po dobře provedeném chirurgickém výkonu nebo po pohlazení sestřičky. Knihu, která z fotografií vzniká, si budete moci zakoupit a podpořit tím nadační fond. Moc za tento nápad děkujeme a těšíme se, až vám soubor unikátních fotografií s nezaměniteným podpisem Ivy Dostálové budeme moci nabídnout.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz