Pokud si zakoupíte časopis Moje zdraví, dozvíte se více o Prof. MUDr. Davidu Cibulovi, vedoucímu lékaři Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V rozhovoru mluví o například o tom, jak vypadá jeho pracovní den, proč si vybral právě gynekologický obor a z čeho čerpá energii.

Vy sám také pomáháte i jako předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates. Můžete jej prosím čtenářům představit? Rozsáhlé spektrum aktivit není možné, a to nikde ve světě, dlouhodobě zajistit bez finanční podpory z více zdrojů. To se samozřejmě týká i našeho Onkogynekologického centra, které je největší v České republice.

Pro podporu aktivit tohoto centra jsme před více než rokem založili neziskový transparentní Nadační fond Hippokrates. Díky němu můžeme systematicky zvyšovat kvalitu péče poskytované ženám s rizikem vzniku zhoubného nádoru a pacientkám s přednádorovými změnami nebo se zhoubným gynekologickým nádorem.

Podporujeme rozvoj špičkového výzkumu v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných gynekologických nádorů. Díky fondu se podařilo podpořit některé kolegy, aby mohli prezentovat své výsledky na zahraničních konferencích, podařilo se získat prostory pro centrum a zkultivovat prostředí v těch stávajících, máme nové webové stránky s příběhy pacientek, což jiným pacientkám velice pomáhá. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dárcům.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz