Profesor Jiří Sláma, onkogynekolog a vedoucí lůžkového oddělení v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, popisuje svoje zkušenosti ze světového kongresu IGCS, který se uskutečnil v září v Japonsku.

“Díky nadačnímu fondu Hippokrates jsem se měl možnost ve dnech 14. až 16. 9. 2018 aktivně zúčastnit již 17. ročníku kongresu International Gynecologic Cancer Society. V rámci mítinku jsem představil data z unikátní české studie LIBUŠE, jejímž cílem je zlepšit možnosti prevence rakoviny děložního čípku. Prezentované výsledky ukazují, že významně přesnějším a citlivějším nástrojem pro včasné zjištění předrakovinových změn je průkaz přítomnosti lidského papilomaviru. Kromě posterové prezentace dat ze studie jsem pro fórum lékařů z více než 80 zemí světa připravil video operační techniky pánevní lymfadenektomie, které bylo spolu s dalšími operačními filmy přenášeno v podobě video-smyčky po celou dobu kongresu v promítací místnosti. Na kongresu zazněla řada zajímavých informací, které ovlivní naší další klinickou praxi.”


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz