Kdo podporuje Nadační fond HIPPOKRATES

Milí přátelé,
rodina paní Radky Španko již počtvrté podpořila aktivity nadačního fondu Hippokrates uspořádáním hudebního odpoledne ve vile Lanna. Po koncertu skupiny EvRam Band, kde kromě paní Španko vystupují i její dvě dcery Eva a Emma, se poprvé dražilo umělecké dílo. Autorem obrazu je Ing. kapitán Ondřej Španko, který je civilním povoláním pilot gripenu a ve volném čase překrásně maluje. Nadační fond získal díky velkorysosti pozvaných hostů téměř 153. 000,- Kč. Děkujeme rodině paní Radky Španko za krásný hudební zážitek a podporu našich aktivit a přejeme jim hodně zdraví!

Děkujeme za podporu: paní Janě Sládková, paní Jiřině Klevarové, paní Magdě Hesové, Soně Mudrochové, GLOBALDATA účetní servis s.r.o., Werneru Zährlovi, Miloslavě Vlčkové, manželům Kůrovcovým, Ing. Pavle Brdičkové, Mgr. Janě Trubákové...

"Fandím všem, kteří nad rámec svých povinností, rádi a nezištně pomáhají těm, kteří pomoc a podporu potřebují. Proto je mi ctí, že mohu podpořit Nadaci Hippokrates. Jako žena a matka dvou dcer považuji včasnou diagnostiku možných onkogynekologických onemocnění za klíčovou. Stejně tak je důležitá pomoc k návratu do normálního života ženám, které již zhoubnou nemoc překonaly. To všechno je posláním Nadace Hippokrates a za to všem, kteří v nadaci pracují, patří můj velký dík."
Srdečně zdraví Eva Drahošová

Letos podpořila nadační aktivity firma DHL Global Forwarding. HR manažerka této firmy, Martina Navrátilová, pozvala profesora Davida Cibulu v polovině září na osvětový seminář k nim do firmy. "Cílem bylo rozšířit povědomí o onkogynekologických onemocněních a především také o prevenci jejich vzniku. Velká účast pouze potvrdila, jak aktuální a důležité toto téma je. Zvídavé dotazy v průběhu setkání, ale také následné pozitivní komentáře a odezvy účastníků setkání potvrzují, jak přínosné jsou tyto přednášky a dialogy. Už v tuto chvíli víme, že pár dalších žen si při preventivní prohlídce vyžádá další vyšetření, dalších pár žen se nechá očkovat.
Akce proběhla v rámci rozvíjející se spolupráce. Společnost DHL Global Forwarding byla jedním z hlavních partnerů podporujících vydání charitativní knihy doktorky Ivany Dostálové "The Stories Behind Hospital Walls". Na další spolupráci se už teď těšíme," vysvětluje na závěr Martina Navrátilová.

Nadaci Hippokrates podporuji s radostí. Založil ji onkogynekologický tým profesora Davida Cibuly, určitě z mnoha různých důvodů. Mně se líbí, že si tolik hlídá etiku zacházení s pacientkami. Je to pro ně moc důležité, vždyť ženská onemocnění jsou po všech stránkách velmi choulostivá. A důvěra v lékaře nebo sestru nejlíp odhání strach a otvírá prostor naději. A naděje, jak známo, umírá poslední...
Magdalena Dietlová.

Děkujeme za podporu: manželům Liehmanovým, Kateřině Bucharové, paní Marii Moráňové, paní Boženě Švecové, Ing. Cyrilu Poukarovi, Jadwize Špráchalové, Ing. Jarmile Hesounové s rodinou, Leně Cupasové, Ing. Zdeňku Kadlecovi, Ing. Zdeňku Vlčkovi, Ph.D., Marii Žohové...

Paní Eurokomisařka Věra Jourová podporuje aktivity Nadačního fondu Hippokrates. Vážíme si jejích slov a děkujeme za vzkaz, který pro nás nahrála. Paní komisařka vnímá jako nesmírně důležité, aby se lékaři a sestry mohli vzdělávat na špičkových pracovištích, aby čerpali znalosti na světových kongresech a tím byli i nadále schopni poskytovat pacientkám s onkogynekologickým onemocněním péči podle nejvyšších standardů. Děkujeme ještě jednou paní magistře Jourové za slova povzbuzení a přejeme jí hodně zdraví a sil. VIDEO ZDE

 

Díky dárcům může Fond finančně přispět lékařům a sestrám na edukaci v oboru, ale i zvelebovat prostory pro pacientky, či zvyšovat osvětu vedoucí k včasné diagnostice zhoubných nádorů. Děkujeme paní komisařce, že sleduje naši činnost a pomáhá nám tak rozšířit povědomí o nutnosti financovat vzdělávací aktivity a vědecké projekty. Jsme vděční za tuto podporu, která přispívá k faktu, že pacientky onkogynekologického oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dostanou tu nejlepší péči. Děkujeme a paní komisařce přejeme pevné zdraví!

S velkou radostí vás, přátelé, informujeme, že aktivity Nadačního fondu podporuje herečka Jana Paulová. Moc si vážíme její podpory, účasti a pomoci, děkujeme, že bez nároku na honorář moderovala nadační benefiční odpoledne. "Vy zachraňujete životy a já se pokouším, aby lidi na pár minut zapomněli, že třeba zachránit potřebují. Moje úcta k lékařské profesi je nekonečná a je mi tedy ctí, že ji mohu podpořit právě spoluprací s nadačním fondem Hippokrates, který usiluje o to, aby lékaři a sestry mohli lépe Hippokratovu přísahu naplňovat" Paní Paulové srdečně děkujeme a přejeme jí a její rodině hodně zdraví.

Děkujeme za podporu: paní Ladislavě Bednářové, Mgr. Anně Úlovcové, Petře Machytkové s rodinou, firmě SOFTCOM GROUP, Vinařství KOLBY, jmenovitě panu Seidlovi, manželům Slukovým, manželům Španko, Ing. Brzákové, Ing. Bradkové, panu Votavovi, MUDr. Roškotové...

Pan Herbert Slavík, jeden z našich nejlepších fotografů, věnoval Nadačnímu fondu HIPPOKRATES svoje velkoformátové fotografie. Ty jsou umístěny na stacionáři, kam docházejí pacientky onkogynekologického centra na ambulantní chemoterapii a biologickou léčbu. Pacientky se tak potěší pohledem na krajinu nebo architekturu zachycenou objektivem našeho předního fotografa a rozptýlí se tak při dlouhém čekání. Samy pacientky stacionáře se při instalaci fotografií podílely na jejich rozmístění. Děkujeme za podporu a velkorysý dar a jsme rádi, že se nám i díky jeho pomoci daří kultivovat prostředí, kde se pacientky léčí. Podívejte se prosím na video, kde pan Slavík vysvětluje, jak se jeho díla do onkogynekologického centra vlastně dostala.

Budoucí lékařka, zakladatelka Loono.cz a autorka kampaně #prsakoule, Kateřina Vacková, upozorňuje mladé lidi vtipnou formou na prevenci rakoviny prsu a varlat. Díky sociálním médiím se z ní stal fenomén a my v Nadačním fondu Hippokrates jsme rádi, že nás podpořila natočením testimonialu. Sama se před dvěma lety léčila v onkogynekologickém centru ve VFN. Je v posledním ročníku medicíny a chce se stát gynekoložkou. Děkujeme za podporu a šíření osvěty o správném samovyšetření a včasné diagnostice.

Vinařství KOLBY darovalo na nadační večer u Číše vína 150 lahví špičkových vín. Děkujeme novým majitelům vinařství, společnosti J&T Finance Group, že nám zachovali přízeň a rozhodli se naše aktivity podpořit i letos. Moc si vážíme jejich daru v hodnotě více než 30.000,- Kč a těšíme se, až si s přáteli a podporovateli NF Hippokrates připijeme na zdraví.

Děkujeme za vaše štědré dary, dovolujeme si citovat z dopisů, které jsme od vás, našich dárců a podporovatelů, dostali:
"Dobrý den, jsem Dr. Kadyrová, pracuji v nemocnice České Budějovice a měla jsem štěstí absolvovat stáž na vašem oddělení, chci říct, že jste skvělý tým a vaše práce opravdu obdivuhodný. Založit nadační fond byl skvělý nápad. Chtěla bych přispět do vašeho fondu 15000 a přejí Vám hodně štěstí a spoustu skvělých nápadu."
"Moc si vážím péče, která je mi na oddělení G1 týmem profesora Cibuly poskytována, kde se všichni chovají v duchu názvu fondu. V současné době to bohužel není u mnohých zdravotnických pracovníků samozřejmostí. Jsem jim všem vděčna, že mám opět na nějakou dobu propustku na život"
MUDr. Olga Roškotová

Zpěvačka Radka Fišarová podpořila Nadační fond Hippokrates nafocením překrásných fotek a natočením testimonialu o její zkušenosti s oddělením profesora Cibuly. Již brzy vám jej nabídneme ke shlédnutí. Srdečně vám děkujeme za příležitost nafotit tak krásné fotky a zároveň za důvěru, s jakou jste se podělila o váš příběh. Přejeme vám i celé rodině hodně zdraví.

Děkujeme za podporu: PhDr. Šormové, paní Vlasákové, MUDr. Kadyrové, Prof. ing. Pešíkovi s rodinou, firmě Astra Zeneca, PhDr. Daniele Karasové s manželem, PhDr. Marii Bělohlávkové s manželem, manželům Tatrovým, Jitce Srnové, firmě Print-Shop, Haně Ešnerové se synem Davidem, Aleně Rožánkové.

Paní Radka Španko zazpívala se svoji skupinou Evram Band pro fond Hippokrates.
Slavila narozeniny a v pozvánce požádala hosty, aby jí nekupovali osobní dárek, nýbrž aby přispěli finančním darem do fondu. Šek s částkou namalovala olejem její dcera Eva.
Za tento štědrý dar a velmi kreativní nápad ze srdce děkujeme a Radce Španko přejeme hodně zdraví.

KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE