Multioborový tým lékařů a sester, který pečuje
o pacientky onkogynekologického centra VFN

Děkujeme za podporu: paní Jiřině Klevarové, paní Magdě Hesové, Soně Mudrochové, GLOBALDATA účetní servis s.r.o., Werneru Zährlovi, Miloslavě Vlčkové, manželům Kůrovcovým, Ing. Pavle Brdičkové, Mgr. Janě Trubákové...

Děkujeme za podporu: paní Ladislavě Bednářové, Mgr. Anně Úlovcové, Petře Machytkové s rodinou, firmě SOFTCOM GROUP, Vinařství KOLBY, jmenovitě panu Seidlovi, manželům Slukovým, manželům Španko, Ing. Brzákové, Ing. Bradkové, panu Votavovi, MUDr. Roškotové...

Děkujeme za podporu: PhDr. Šormové, paní Vlasákové, MUDr. Kadyrové, Prof. ing. Pešíkovi s rodinou, firmě Astra Zeneca, PhDr. Daniele Karasové s manželem, PhDr. Marii Bělohlávkové s manželem, manželům Tatrovým, Jitce Srnové, firmě Print-Shop, Haně Ešnerové se synem Davidem, Aleně Rožánkové.

KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE