Pacientky pro pacientky natočily videa plná víry a naděje

Milí přátelé,
paní doktorka Jana Kropáčková pro vás natočila video, kde popisuje průběh svého onemocnění a naději, kterou dostala v podobě možnosti zařadit se do klinické studie. Děkujeme úžasné paní Kropáčkové za důvěru a odvahu sdílet svůj příběh, její optimismus a nezdolná vůle je inspirací a povzbuzením pro všechny, zdravé i nemocné. Srdečně vám děkujeme a přejeme vám i celé rodině hodně zdraví!

Děkujeme za podporu: paní Jiřině Klevarové, paní Magdě Hesové, Soně Mudrochové, GLOBALDATA účetní servis s.r.o., Werneru Zährlovi, Miloslavě Vlčkové, manželům Kůrovcovým, Ing. Pavle Brdičkové, Mgr. Janě Trubákové...

Potřebujete "naočkovat" optimismus? Poslechněte si rozhovor, kde si pan doktor Dostálek povídá s pacientkou Onkogynekologického centra VFN. Jak důležitá je opora přátel a rodiny, jak zvládá pacientka svoje koníčky, i s tím se pacientka při povídání svěřila. Mluví také o profesionální pomoci psychologa, který může pacientkám významně ulevit. I nepříznivá diagnoza se dá zvládnout s neuvěřitelnou grácií a nadhledem. Co by vzkázala pacientkám, které byly nově diagnostikovány? "Neztrácejte hlavu, žijte dál aktivně a pomáhejte ostatním, uděláte tak radost i sobě. Já chodím pravidelně do SOKOLA a cvičila jsem i nyní na Všesokolském Sletu. Nečekejte, až vám přátelé zavolají, zavolejte vy jim. Všem pacientkám přeji brzké uzdravení".

MUDr. Kateřina Vacková, zakladatelka Loono.cz, stojí za kampaní #prsakoule. Osvětu o správně provedeném samovyšetření šíří úspěšně na sociálních sítích, vystoupila v show Jana Krause a její činnosti si všiml i český FORBES. Sama je bývalou pacientkou onkogynekologického centra ve VFN. Děkujeme Kateřině za podporu a natočení testimonalu, přejeme ji hodně zdraví a úspěšné zakončení studia medicíny.

Děkujeme za podporu: manželům Liehmanovým, Kateřině Bucharové, paní Marii Moráňové, paní Boženě Švecové, Ing. Cyrilu Poukarovi, Jadwize Špráchalové, Ing. Jarmile Hesounové s rodinou, Leně Cupasové, Ing. Zdeňku Kadlecovi, Ing. Zdeňku Vlčkovi, Ph.D., Marii Žohové...

Moc si vážíme důvěry, s jakou se nám svěřila zpěvačka Radka Fišarová. Na videu mluví o své nemoci, o důležitosti prevence i o naději. Naději, kterou pacienti získávají díky špičkové péči zkušených lékařů a sester, díky vědeckým projektům, které posouvají celou onkogynekologickou oblast dopředu. Paní Fišarové srdečně děkujeme za její upřímnou zpověď, prosíme, podpořte Nadační Fond Hippokrates stejně jako ona. Děkujeme.

Děkujeme za podporu: paní Ladislavě Bednářové, Mgr. Anně Úlovcové, Petře Machytkové s rodinou, firmě SOFTCOM GROUP, Vinařství KOLBY, jmenovitě panu Seidlovi, manželům Slukovým, manželům Španko, Ing. Brzákové, Ing. Bradkové, panu Votavovi, MUDr. Roškotové...

Paní Marie hovoří na tomto videu o cestě, která ji přivedla do Onkogynekologického centra VFN. Mluví o profesionální péči lékařů a sester., o lidském přístupu a ochotě jí vždy profesionálně pomoci. Zároveň však dodává, že aby byla péče skutečně komplexní, je nutné podpořit aktivity jako jsou věda a výzkum a účast lékařů na mezinárodních konferencích. Děkujeme paní Marii za důvěru a podporu a přejeme jí hodně zdraví!

Děkujeme za podporu: PhDr. Šormové, paní Vlasákové, MUDr. Kadyrové, Prof. ing. Pešíkovi s rodinou, firmě Astra Zeneca, PhDr. Daniele Karasové s manželem, PhDr. Marii Bělohlávkové s manželem, manželům Tatrovým, Jitce Srnové, firmě Print-Shop, Haně Ešnerové se synem Davidem, Aleně Rožánkové.

Srdečně děkujeme laskavé a statečné paní Nadě, že se s námi podělila o svoji zkušenost s onkogynekologickým onemocněním. Poslechněte si, jak probíhala její léčba v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na pracovišti profesora Cibuly. Paní Naďa hovoří o smyslu podpory neziskových fondů, které pomáhají financovat špičkovou vědu a výzkum a kontinuální vzdělávání lékařů a sester. Děkujeme

KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE