Špičková věda, výzkum a edukace
podpořená Nadačním fondem

Nadační fond Hippokrates podpořil účast lékařů onkogynekologického centra na IOTA kongresu v Leuven v Belgii (9.-10.02.2017)

V únoru 2017 proběhl kongres Mezinárodní pracovní skupiny zaměřené na diagnostiku ovariálních nádorů (The International Ovarian Tumor Analysis Collaboration). Jedná se o nejprestižnější kongres zaměřený na diagnostiku zhoubných nádorů vaječníků, kterého se účastí gynekologové, onkogynekologové a radiodiagnostici. Kongres se pořádá jednou za dva roky, a během něj jsou prezentovány nejnovější výsledky mezinárodní pracovní skupiny IOTA. Onkogynekologické centrum ve Všeobecné fakultní nemocnici je členem této pracovní skupiny od roku 2006 a patří mezi nejaktivnější spolupracující centra. Během kongresu probíhaly workshopy, kde zazněla vyzvaná přednáška doc. MUDr. Zikána na téma Vyšetření lymfatických uzlin a indikace k jejich biopsii. Během hlavního programu přednášela doc. MUDr. Fischerová přednášku na téma Využití ultrazvuku ve stanovení rozsahu zhoubného nádoru vaječníků. Kongresu se zúčastnila také přednostka Radiologického ústavu VFN, paní docentka Burgetová, a získala zde EURAD certifikát k využívání EURAD skórování v diagnostice nádorů vaječníků za pomoci magnetické rezonance. Podobně i MUDr. Kocián, doc. MUDr. Zikán a doc. MUDr. Fischerová jsou certifikováni v diagnostice ovariálních nádorů za pomocí ultrazvuku.
Tímto bude moci onko-gyn centrum otevřít další fázi mezinárodního výzkumu diagnostiky zhoubných nádorů vaječníků (IOTA 7). S dobrovolným přispěním všech pacientek, které umožní zpracování jejich ultrazvukových dat, lze očekávat další zlepšení ultrazvukové diagnostiky a zpřesnění plánování jejich léčby.
"Chtěli bychom všem našim dárcům poděkovat za jejich příspěvky, která nám umožnily se zúčastnit kongresu a získat certifikace pro další, tak důležitý, mezinárodní výzkum", uzavírá za celý tým docentka Fischerová.

Pracovní setkání vedoucí skupiny studie CITECO v radnici v Leuven. Na obrázku uprostřed onkogynekoložky Daniela Fischerová a Antonia Testa a statistik Arnaud Installe. Vlevo na obrázku je zachycen MUDr. Roman Kocián a přednostka radiodiagnostické kliniky, ve VFN Doc. MUDr. Andrea Burgetová.

Nadační fond podpořil

KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE