KDO JSME A CO DĚLÁME?

NAŠE CÍLE

Úvodní slovo

shadow-ornament

Vážení přátelé,
jménem celého kolektivu vám děkuji za důvěru, se kterou se obracíte na Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vážíme si vašeho zájmu o Nadační fond HIPPOKRATES a jeho aktivity a jsem přesvědčen, že zde naleznete zevrubné informace o tom, kde vaše finanční dary již pomohly a jak se podílíte na vzkvétání onkogynekologického centra.
Onkogynekologické centrum VFN je pracoviště, ve kterém se špičkový tým odborníků snaží v rámci českého zdravotnictví poskytovat péči na úrovni západoevropských zemí. Věnujeme pozornost nejen výjimečným výkonům a léčbě vzácných typů onemocnění. Naší snahou je poskytnout co nejlepší servis každé pacientce, a to od podezření na závažné onemocnění, přes chirurgické výkony, podávání chemoterapie, řešení komplikací léčby i onemocnění, až po sledování po skončení onkologické léčby nebo podporu těm, které být vyléčené nemohou. Současně jsme si vědomi toho, že k udržení vysoké úrovně poskytované péče v oblasti, jakou je onkologie, je nezbytné zapojení centra do mezinárodních studií a výzkumných projektů. Další informace o aktivitách centra lze získat na těchto stránkách ZDE.
Neziskový transparentní nadační fond Hippokrates jsme založili pro podporu aktivit Onkogynekologického centra. Snažíme se systematicky zvyšovat kvalitu péče poskytované ženám s rizikem vzniku zhoubného nádoru a pacientkám s přednádorovými změnami nebo se zhoubným gynekologickým nádorem. Podporujeme rozvoj špičkového výzkumu v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných gynekologických nádorů. Kde konkrétně Nadační fond Hippokrates pomohl, se dozvíte ZDE.
Prosím, začtěte se do příběhů našich pacientek a podívejte se na videa, která jsme s nimi natočili. Třeba vás inspirují a dodají vám chuť pomáhat. Rozsáhlé spektrum aktivit není možné, a to nikde ve světě, dlouhodobě zajistit bez finanční podpory z více zdrojů. Váš příspěvek Nadaci Hippokrates nám pomůže pokračovat a dále naši práci zlepšovat.

Děkuji vám za celý tým.

S úctou

 

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
Vedoucí Onkogynekologického centra VFN
Člen České lékařské akademie
Předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates
Past- prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO)
Předseda Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP)
Vedoucí Onkogynekologické sekce při ČGPS

Kde pomáháme

Věříme, že se díky vaší štědrosti pacientkám se závažným gynekologickým onemocněním lépe stoná. Na onkogynekologickém stacionáři mohou ležet na pohodlnějších polohovatelných křeslech, mají k dispozici edukační letáky a chladí je klimatizace. Lékaři a sestřičky se díky velkorysosti našich dárců mohou vzdělávat na kongresech a workshopech. Pořádáme vzdělávací kampaně, abychom napomohli snížit počet žen, které jsou každý rok diagnostikované se zhoubným gynekoogický nádorem. Děkujeme!!

Více informací